Baie welkom by Northern Free State Caregivers Kroonstad


Die kantoor is geleë te

Sarel Cilliersstraat 13B

Wilgenhof

Kroonstad

Kantoorure

Maandag - Vrydag

09:00 - 13:00

Kontaknommer

056 212 3415

Die Onkologie Klinkiek is geleë te

Die Naude Saal

Kroonheuwel

Kroonstad

Kantoorure

Maandag - Vrydag

09:00 - 13:00

Kontaknommer

056 212 3415