ROLSPELERS EN DIENSVERSKAFFERS

 

AVBOB Kroonstad 

056-2124129 (24 uur)

Nasionale Hospitaal Bloemfontein

051-4039600

Universitas Hospitaal Bloemfontein

051-4053911

Rosepark Hospitaal Bloemfontein

051-5055111

Medi-Kliniek Bloemfontein

051-4046666

Medi-Kliniek Welkom

057-9165555

Kroon Hospitaal Apteek

056-2151881

Olea Tehuis Bloemfontein

079-695-6484

SASSA Kroonstad

056-2160300

Elderly Abuse Line

0800 003 081 (24 uur)

Childline

08000 55 55 (24 uur)

Gender Based Violence

0800-428-428 (24 uur)

Boitumelo Ambulans

10177

Boitumelo Hospitaal (staat)

056-2165200

Polisiekantore Kroonstad

056-2165546 / 056-2165545

Huis Edelkroon

056-4920013

Arboretum

056-2151920

PRIVATE TUISVERSORGING:

Suster Tillie Fourie

082-887-7172

Suster Coreen van Wyk

060-900-5766

Suster Ester Redelinghuys

076-383-3408