VISIE & MISIE


KONSTITUSIE

1.  Naam: Northern Free State Caregivers

     1.1  Die organisasie sal genoem word: Northern Free State Caregivers

     1.2  Die verkorte naam sal wees NFS Caregivers of NFSCG

Die organisasie sal:

 • Bestaan in eie reg, sonder lede of bestuur 
 • Aanhou om te bestaan wanneer die bestuurslede verander of verskillende bestuurslede word aangewys
 • Geen lid/bestuurslid het enige regte in eiendom/en of bates van die organisasie deur alleenlik ‘n lid van      
  die organisasie te wees nie
 • Gemeenskap ontwikkeling en transformasie binne die omvang van ons werksaamhede

2.  Objektiewe

     (a)  Die organisasie se hoof objektief is: (Visie)

 • Om ‘n holistiese, standvastige, integrale tuisversorgingsdiens te lewer binne die raamwerk van die organisasie
 • Om te streef na finansiële onafhanklikheid en handhawing deur simbiotiese vennootskappe en fondsinsamelings inisiatiewe

     (b)  Die organisasie se sekondêre objektiewe sal wees: (Misie)

 • Om ‘n 24-uur tuisversorgingsdiens te kan lewer deur:
 • Formeel geakkrediteerde tuisversorgers (HWSETA) en/of Departement Gesondheid
 • Plaaslike inligtingsessies te gee wat die Nasionale Departement van Gesondheid se jaarlikse kalender onderskryf
 • Informele bemagtiging van ge-affekteerde gesinslede
 • Ondersteuningsdienste aan pasiënte en hulle families ivm Sterwens­begeleiding, Emosionele
 • Ondersteuning, Logistieke Ondersteuning, ens.
 • Gebruikmaking en versterking van die amptelike verwysingstelsel van die Departement Gesondheid
 • Om ons organisatoriese en strukturele regulasies te onderhou en veranderde soortgelyke bedrywe te
 • akkommodeer teenoor goedgekeurde neergesette reëls
 • Gemeenskap ontwikkeling met fokus op transformasie, bemagtiging, vaardigheids oordra, kapasiteit bou