ROLSPELERS EN DIENSVERSKAFFERS

 

AVBOB Kroonstad 

056 212 4129 (24 uur)

Nasionale Hospitaal Bloemfontein

051 403 9600

Universitas Hospitaal Bloemfontein

051 405 3911

Rosepark Hospitaal Bloemfontein

051 505 5111

Medi-Kliniek Bloemfontein

051 404 6666

Medi-Kliniek Welkom

057 916 5555

Kroon Hospitaal Apteek

056 215 1881

Olea Tehuis Bloemfontein

079 695 6484

SASSA Kroonstad

056 216 0300

Elderly Abuse Line

0800 003 081 (24 uur)

Childline

08000 55 55 (24 uur)

Gender Based Violence

0800 428 428 (24 uur)

Boitumelo Ambulans

10177

Boitumelo Hospitaal (staat)

056 216 5200

Polisiekantore Kroonstad

056 216 5546 / 056 216 5545

Huis Edelkroon

056 492 0013

Arboretum

056 215 1920

PRIVATE TUISVERSORGING:

Suster Tillie Fourie

082 887 7172

Suster Coreen van Wyk

060 900 5766

Suster Ester Redelinghuys

076 383 3408