TUISVERSORGING

VOORSITTER

GEREGISTREERDE VERPLEEGKUNDIGE

Felicity Combrinck

Suster Jorietha Heymans 

084 206 8912

082 438 8438

 

PASIËNTDIENS

KOÖRDINEERDER

MAOKENG

PASIËNTDIENS

KOÖRDINEERDER

BRENTPARK

PASIËNTDIENS

KOÖRDINEERDER

INDIËR GEMEENSKAP

Suster Selina Letsele

Doktor Frances Phooko

Shahnaaz Moola

072 460 5480

082 560 9454

083 599 0555

 

AKSIES BEHELS KORTLIKS DIE VOLGENDE

Identifisering van nood/siekte en hulpverlening soos nodig

Betrokkenheid by barmhartigheidsdienste

Uitleef van ‘n daadgetuienis van Christus se liefde in ‘n sieke se wêreld

Emosionele ondersteuning

Opleiding aan familie om hulp te verleen

Palliatiewe versorging

Sterwensbegeleiding

Be-perkte na-operatiewe versorging

Beperkte maatskaplike moontlike probleme