Droom nóú bewaarheid

Felicity Combrinck, voorsitter van die Northern Free State Caregivers (NFSCG) se droom was om terminale
kankerpasiënte te kon versorg en daarom is die organisasie gestig op 1 April 2007 wat tans 24 uur tuisversorging
lewer aan genoemde pasiënte.
Om ‘n Hospice te bou was verder die verwesenliking van ‘n droom en twee erwe is reeds aangekoop wat op die
organisasie se naam geregistreer is. Ongelukkig is die ontwikkeling van die projek totaal onbekostigbaar vir die
organisasie en kon ons nie ‘n ontwikkelaar kry nie.
Daarom moes ons prioritiseer! ‘n Spesiale boufonds rekening is ge-open en alle donasies aan die voorheen
Hospice is hierin gedeponeer.
Die publiek sal onthou van ons “Pilhouer-projek” waar ‘n steen aangekoop kon word vir R5.
Hierdie projek se inkomste is alles gedeponeer in die spesiale boufonds rekening. Intussen het Felicity en haar
bestuur geduldig gewag vir die vooruitsig om ‘n moontlike mediese sentrum te kon ontwikkel.

Die droom is uiteindelik na 13 jaar se harde werk, uithou en aanhou verwesentlik! NFSCG het die Naudé Saal
aangekoop vanaf NG Kerk Kroonheuwel. As daar nou een vrou in Kroonstad is wat ‘n groot glimlag agter haar
Covid-19 masker het, is dit Felicity Combrinck!
Sy sê as mens geduldig op God en Sy wil wag, sal Hy mens altyd seën op Sy tyd. “Dit is wonderlik om God se
werk in ons gemeenskap te beleef.
Sy omgee laat my aanhou in Hom glo,” sê Combrinck. “Ek weet nou dat die wag nou die moeite werd was.
Ons sentrum sal spoedig in werking gestel word, want ons gemeenskap gee om vir sy mense.”
Die koopkontak is reeds afgehandel en is die organisasie in afwagting vir die koop akte.
Combrinck sê: “Die Naudé Saal as mediese sentrum is ons Pêrel!  As pêrels sommer net opgetel kon word,
sou dit nie spesiaal gewees het nie, maar omdat ons so lank gewag het vir hierdie spesiale pêrel met God as
rigtingwyser en die Heilige Gees se teenwoordigheid met liefde wat oorloop, is hierdie ‘n baie spesiale projek
vir NFSCG”.

Felicity het gereeld maandeliks kankerpasiënte Welkom toe vervoer sodat hulle hul chemoterapie behandeling
daar kan ontvang.  Dit is baie trauma vir ‘n reeds siek pasiënt en nog erger wanneer hulle moet terugkom huis toe
dieselfde dag want dan is hulle nog sieker. So ‘n dag rit het plaasgevind baie vroeg soggens tot laat saans wanneer
hulle weer ge-arriveer het in Kroonstad.
Hierdie ritte gaan nou uitgeskakel word deurdat die chemoterapie hier plaaslik toegedien gaan word.
Daar gaan ‘n onkologie afdeling ge-open word.

Die mediese sentrum gaan in twee fases afgehandel word. Johan Naudé, Dennis Elektries en Freek du Plessis
gaan help om hierdie saal in ‘n mediese sentrum te omskakel. Freek wie se vrou in ‘n rolstoel is, het ook baie gehelp
om die beplanning te vergemaklik vir ‘n rolstoel vriendelike sentrum. Die onkologie afdeling gaan die anker huurder
wees van die mediese sentrum terwyl daar nog verskeie spasie beskikbaar gaan wees vir verhuring.
Die beplanning is ook om die organisasie se leenbank van mediese toerusting na die mediese sentrum toe te verskuif.

NFSCG sal nou oor drie afdelings beskik waar dienste gelewer word in Kroonstad naamlik.

Terminale kankerpasiënt tuisversorging in groter Kroonstad, algemene tuisversorging in Maokeng/Brentpark
en die mediese sentrum.

Donasies kan nog steeds aan die mediese sentrum ontwikkeling gegee word omdat die belanning in twee fases
gedoen gaan word.
Artikel 18A kwitansies word uitgereik wat aftrekbaar is van belasting.

Baie dankie vir Kroonstad gemeenskap se betrokkenheid gedurende die
afgelope 13 jaar wat die organisasie bestaan.
NFS Caregivers loof die Here vir die droom om terminale kankerpasiënte te
kan versorg wat deur middel van u mildelike donasies verwesenlik is!
Dankie dat julle ons dienste van waarde ag!

Skakel Felicity Combrinck by 084 206 8912 vir meer besonderhede.

 

© 2020 NFS Caregivers. All Rights Reserved.

Hosting and design by Digital Ideas

This website is sponsored by Digital Ideas